Insajder

Insajder
Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zasadima jabuke i vinove loze.
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Fluopiram
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Fluopiram je jedinjenje koje pripada grupi piridinil-etil benzamida. Deluje kao inhibitor sukcinat dehidrogenaze, inhibira klijanje spora, izduživanje kličine cevi i porast micelije kod gljiva. Deluje protektivno i kurativno. Nakon primene se usvaja i translocira u biljkama, ispoljava i translaminarnu aktivnost, a može i da se kreće ksilemom.
Karenca
28 dana - jabuka
21 dan - vinske sorte grožđa
3 dana - stone sorte grožđa
Koncentracija
0.03-0.05%
Primena
jabuka, vinova loza
Pakovanje
1 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)