Galenika Fitofarmacija | Kvazar Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Kvazar

Kvazar
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone, lucerke u zasnivanju, pasulja i graška
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Imazamoks
Formulacija
koncentrovani rastvor
Karenca
35 dana - soja, grašak, pasulj, lucerka
obezbeđena vremenom primene - suncokret
Koncentracija
1-1.2 l/ha
Primena
soja, suncokret, lucerka, pasulj, grašak
Dokumentacija