Lunar

Lunar
Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim, eradikativnim i dugim rezidualnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u jabuci i vinovoj lozi
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Krezoksim-metil
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Lunar je fungicid na bazi aktivne materije krezoksim-metil iz grupe strobilurina. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji mitohondrijalne respiracije, preko blokiranja transfera elektrona, čime se sprečava proizvodnja energije kod gljiva. Kresoksim-metil je lokalsistemik i u biljci ima translaminarno kretanje sa lica na naličje lista.
Karenca
21 dan - jabuka, 35 dan - vinova loza
Koncentracija
0,2 l/ha
Primena
jabuka, vinova loza
Pakovanje
100 ml, 200 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)