Octanus

emballage image
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu ozime pšenice.
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Tribenuron-metil + florasulam
Formulacija
vododisperzibilne granule
Delovanje
Tribenuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna supstanca prouzrokuje inhibiciju aminokiselina valin i izoleucin, a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka. Florasulam je aktivna materija koja takođe deluje kao ALS inhibitor. Pripada grupi triazolopirimidina. Takođe, inhibira meristemsko tkivo i na taj način sprečava rast korova što dovodi do njihovog suzbijanja.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - pšenica
Koncentracija
25 g/ha
Primena
ozima pšenica
Pakovanje
25 g, 250 g, 1 kg
Detalji
Uputstvo