Galenika Fitofarmacija | Plamen Galenika Fitofarmacija | proizvod

Plamen

Plamen
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i nepoljoprivrednim površinama
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Dikamba - DMA
Formulacija
koncentrovani rastvor
Delovanje
Dikamba je selektivni, translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. Usvaja se preko lisne mase i preko korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima, izazivajući poremećaj rasta korova. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja, žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - silažni i merkantilni kukuruz
Koncentracija
0,5-0,7 l/ha
1,5 l/ha
Primena
kukuruz merkantilni i silažni, nepoljoprivredne površine
Pakovanje
100 ml, 200 ml, 1 l, 10 l
Detalji
Uputstvo