Rampa EC

Rampa EC
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Klomazon
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Klomazon je selektivni herbicid. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom, a kreće se ksilemom naviše ka listovima. Inhibira biosintezu karotenoida. Biljke niču, ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - soja, uljana repica
Koncentracija
0,2-0,3 l/ha
0,75 l/ha
Primena
soja, uljana repica
Pakovanje
200 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)