Rezon

Rezon
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Terbutilazin
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2. Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz (merkantilni i silažni), suncokret
Koncentracija
1,5-2,5 l/ha
Primena
kukuruz, suncokret
Pakovanje
1 l, 10 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)