Galenika Fitofarmacija | Ritmix plus Galenika Fitofarmacija | proizvod

Ritmix plus

Ritmix plus
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Bentazon u obliku Na-soli + Imazamoks
Formulacija
koncentrovani rastvor
Delovanje
Bentazon je selektivni, kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase, ali i preko korena. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Aktivna materija imazamoks se putem lista i korena translocira do nadzemnih delova korova. Inhibira sintezu enzima acetolaktat sinteze, što zaustavlja sintezu aminokiselina i kao posledica dolazi do uginjavanja korovskih biljaka.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - soja
Koncentracija
dvokratno 0,9 l/ha + 0,9 l/ha + Alteox Wet 40 0,5 + 0,5%
Primena
soja
Pakovanje
1 l, 10 l
Detalji
Uputstvo