Galenika Fitofarmacija | Skaut Galenika Fitofarmacija | proizvod

Skaut

Skaut
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Mezotrion
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Mezotrion je selektivni herbicid iz grupe triketona. Biljke ga usvajaju lisnom masom i korenom i potom translociraju ksilemom i floemom. Inhibira biosintezu karotenoida, inhibicijom enzima 4-HHPD-a. Simptomi su beljenje listova, a zatim nekroza meristemskog tkiva.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz
Koncentracija
0,15-0,25 l/ha
Primena
kukuruz
Pakovanje
250 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo