Talent

Talent
Klasa
Insekticidi
Opis
Insekticid sa sistemičnim i translaminarnim delovanjem, namenjen za suzbijanje biljnih vaši u voćarstvu i povrtarstvu.
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Flonikamid
Formulacija
vododisperzibilne granule
Delovanje
Flonikamid je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji pripada grupi piridimkarboksamida. Pripada grupi modulatora hordotonalnih organa kod insekata (IRAC: 9C). Delovanjem na hordotonalne (čulne) organe, dolazi do dezorijentacije insekata, pri čemu stilet postaje nefunkcionalan, prestaje ishrana i dolazi do uginuća nakon nekoliko dana usled izgladnjivanja (,,anti-feeding’’). Specifičan mehanizam delovanja onemogućava razvoj ukrštene rezistentnosti sa insekticidima za istu namenu. U biljkama se kreće translaminarno i akropetalno. Jedan sat od usvlajanja pokazuje kontaktno i digestivno delovanje, a nakon dva do pet dana dolazi do uginuća štetnog insekta usled izgladnjivanja.
Karenca
1 dan - paradajz
5 dana - paprika
14 dana - višnja
21 dan - jabuka, dunja, breskva
Koncentracija
0,06-0,14 kg/ha
Primena
paradajz, paprika, višnja, jabuka, dunja, breskva
Pakovanje
1,4 g, 14 g, 140 g
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)