Talisman

Talisman
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Nikosulfuron
Formulacija
koncetrovana uljna suspenzija
Delovanje
Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz
Koncentracija
1-1,25 l/ha
Primena
kukuruz merkantilni i silažni
Pakovanje
300 ml, 1 l, 10 l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)