Tezis

Tezis
Klasa
Herbicidi
Opis
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Metsulfuron - metil
Formulacija
vododisperzibilne granule
Delovanje
Metsulfuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom. Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin).
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - pšenica, ječam
Koncentracija
10 g/ha
Primena
pšenica, ječam
Pakovanje
10 g
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)