Traper

Traper
Klasa
Insekticidi
Opis
Sistemični insekticid sa izraženim digestivnim, ali i kontaktnim delovanjem, za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke.
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Spinosad
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Spinosad je ograničeni sistemični insekticid sa translaminarim kretanjem koji spada u grupu spinosina (IRAC: 5). Spinosini su alosterični modulatori nikotinskog receptora za acetilholin. Spinosad aktivira nikotinski receptor za acetilholin vezujući se na mestu različitom u odnosu na mesto vezivanja insekticida iz grupe neonikotinoida. Kao posledica ekscitacije u neuronu u centralnom nervnom sistemu dolazi do nepovoljnih kontrakcija i podrhtavanja mišića insekata. Spinosad je biopesticid koji predstavlja mešavinu Spinosina A i Spinosina D, a nastaje kao metabolički produkt zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Deluje kontaktno i digestivno na štetne insekte.
Karenca
7 dana - jabuka
Koncentracija
0,5 l/ha
Primena
jabuka
Pakovanje
1 l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)