Traper

Traper
Klasa
Insekticidi
Opis
Sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu.
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Spinosad
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Spinosad je ograničeni sistemični insekticid sa translaminarim kretanjem koji spada u grupu spinosina (IRAC: 5). Spinosini su alosterični modulatori nikotinskog receptora za acetilholin. Spinosad aktivira nikotinski receptor za acetilholin vezujući se na mestu različitom u odnosu na mesto vezivanja insekticida iz grupe neonikotinoida. Kao posledica ekscitacije u neuronu u centralnom nervnom sistemu dolazi do nepovoljnih kontrakcija i podrhtavanja mišića insekata. Spinosad je biopesticid koji predstavlja mešavinu Spinosina A i Spinosina D, a nastaje kao metabolički produkt zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Deluje kontaktno i digestivno na štetne insekte.
Karenca
3 dana - malina, krastavac u zaštićenom prostoru
7 dana - jabuka, paprika u zaštićenom prostoru
14 dana - krompir
Koncentracija
0,05-0.5 l/ha
0.03-0.05%
Primena
jabuka, malina, krompir, paprika (u zaštićenom prostoru), krastavac (u zaštićnom prostoru)
Pakovanje
50 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)