Vokal C

Vokal C
Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u usevima krompira i paradajza
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Cimoksanil
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Cimoksanil je sistemični fungicid (ograničeni sistemik). Deluje protektivno i kurativno. Inhibira sporulaciju gljiva, zaustavlja porast micelije. Brzo ulazi u biljno tkivo i deluje na miceliju gljive i nakon ostvarene infekcije. Radi proširenja spektra delovanja, preporučuje se kombinacija sa kontaktnim fungicidima (mankozeb, bakar-oksihlorid, fluazinam) čime se dobija efikasnija zaštita.
Karenca
7 dana - krompir, paradajz
Koncentracija
0,8-1 l/ha
Primena
krompir, paradajz
Pakovanje
100 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)