Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Aktuelna primena u usevu krastavca

16. juli 2021.

Plamenjača krastavca je bolest koju prouzrokuje veoma agresivna gljiva Pseudoperonospora cubensis. Nakon pojave simptoma veoma teško je sačuvati biljke od potpunog propadanja. Za tu namenu se koriste fungicidi male karence, a sa visokom efikasnošću.

Za suzbijanje pruzrokovača bolesti preporučuju se Legat ili Promesa, fungicidi sa karencom od 4 dana.

Ishrana kornišona

Pored zaštite veoma je važna pravilna ishrana, folijarno se preporučuje primena đubriva Fertigal CaB Organo, a nakon toga Foligal Mg 500 - tretmane raditi naizmenično na 7-10 dana. Fertirigacijom raditi cikluse dva puta Soluveg 20:20:20, zatim dva puta Soluveg Parmu 16:6:27 ili Soluveg Premium 12:12:36, pa jednom Soluveg Green 10:40:10. Takav raspored različitih formulacija primenjivati više puta.

Nedostatak kalijuma kod krastavca

Simptomi nedostatka kalijuma najvidljiviji su kod krstavca. Prepoznatljivi su po tome što žuti ivica lista po obodu, a plodovi su deformisani i najčešće suženi pri vrhu. Gore pomenuti program se najčešće koristi prilikom uzgoja kornišona na špaliru, zato što je porast plodova jako brz. Takođe, potrebna je stalna i nova lisna masa za šta je neophodna primena Soluvega 20:20:20, ali i produkcija novih cvetova zbog čega se u ciklus vraća Soluveg Green. Zbog brzog porasta često se na donjem lišću javlja žutilo između nerava što je znak nedostatka magnezijuma, u tim situacijama preporučuje se Foligal Mg 500.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!