Povrtarstvo

Aktuelna zaštita protiv kupusne sovice u povrću

27. avgust 2021.

Kupusna sovica (Mamestra brassicae) spada u značajne štetočine kupusa i kupusnjača, ali kao polifagna štetočina pravi štete i na drugim poljoprivrednim kulturama kao što su salata, spanać, šećerna repa, paprika, paradajz i dr.

Gusenice su zelene (mlađe) do smeđe (starije) boje. Dužina larvi se kreće do 50 mm, a telo im je suženo prema glavi. Leptir je dužine oko 20 mm i ima raspon krila oko 40-50 mm. Prednja krila leptira su u osnovi tamnosiva, odnosno maslinasto-smeđe boje sa izraženom bubrežastom mrljom. Sveže položeno jaje je bele boje, dok je starije jaje sivkasto ili zelenkasto.

Kupusna sovica

Insekt prezimljava kao lutka u zemljištu, dok se leptiri najčešće pojavljuju u maju i junu mesecu. Prva generacija gusenica se hrani tokom juna, zatim se učaure u zemljištu i kasnije nastaju leptiri koji lete u julu i avgustu. Druga generacija gusenica javlja se krajem avgusta i septembra tako da treba na vreme reagovati radi efikasnog suzbijanja ove štetočine. Veće štete pravi druga generacija gusenica u odnosu na prvu. Gusenice se hrane izgrizajući lišće, tako što u početku prave male rupice na listovima, a kasnije se ubušuju u glavicu. Povećana vlažnost, navodnjavanje povrća i gusti zasadi koji zadržavaju vlagu, kao i intenzivna ishrana azotnim đubrivima pogoduju razvoju sovica. Ukoliko se javi masovna pojava celokupna lisna masa gajenih biljaka može biti uništena.

Za suzbijanje kupusne sovice u povrću stručni tim Galenika-Fitofarmacije preporučuje primenu preparata KOZAK u dozi 0,15-0,2 l/ha tretiranjem u vreme pojave larvi III I IV stupnja.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!