Povrtarstvo

Ishrana i zaštita paradajza u plasteniku posle rasađivanja

30. mart 2023.

Nakon rasađivanja paradajza u plasteniku, potrebno je obezbediti adekvatne uslove za pravilan rast i razvoj biljaka vodeći računa o njihovim potrebama. Na početku je najvažnije da se biljke što pre ukorene i razviju dobar korenov sistem. Ukoliko ima uslova za pojavu bolesti i štetočina, neophodno je na vreme krenuti sa zaštitom.

Kada je ishrana u pitanju, nakon rasađivanja preporučije se primena vodotopivog đubriva SOLUGAL START 11:40:11 i primena huminskih kiselina FERTIGAL HUMI PRO, fertigacijom. Za folijarnu prihranu preporučuje se primena preparata FERTIGAL EKLOMAKS.

Ukoliko ima uslova za primenu sredstava za zaštitu, preporučujemo primenu preparata VOKAL C, MANKOGAL 80 i insekticid TALENT.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Paradajz u plasteniku
Paradajz u plasteniku