Povrtarstvo

Ishrana i zaštita salate u vreme formiranja glavice

3. decembar 2021.

U vreme formiranja glavice salate u plastenicima, veoma je važno pravilno navodnjavati biljke u periodu promenljivih vremenskih uslova, bez obzira što se radi o plasteničkoj proizvodnji.

U fazi kada se glavice formiraju, salata ima nešto veće potrebe za kalijumom, a često usled promena sunčanih i kišovitih dana i sa većim temperaturnim oscilacijama dolazi do sporijeg transporta kalcijuma. Tako, u trenutnim vremenskim uslovima kalcijum se ne može usvojiti iz zemljišta u onoj meri u kojoj je potrebno. Dovoljne količine kalcijuma se mogu obezbediti dodavanjem putem sistema za navodnjavanje, a s obzirom da je u ovom periodu navodnjavanje ograničeno, preporuka je izvršiti tretman folijarnim đubrivom na bazi kalcijuma Fertigal CaB Organo u koncentraciji primene od 0,3%. U slučaju nedostatka kalcijuma mladi listovi salate su naborani, a prisutna je i vidljiva rubna hloroza listova.

Salata
Nedostatak kalcijuma na rubovima lista salate

Stručni tim Galenike-Fitofarmacije za ishranu salate u fazi formiranja glavice preporučuje primenu đubriva Soluveg Parma 16:6:27, u količini 25-30 kg/ha, putem sistema za navodnjavanje.

Za suzbijanje biljnih vaši, preporučujemo kombinaciju preparata Tonus 0,125 kg/ha i Harpun 0,075%, a za efikasno suzbijanje prouzrokovača sive i bele truleži preparat Atlas u količini 0,6 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!