Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Preporuka za zaštitu paradajza od sive truleži

29. april 2021.

Sivu trulež izaziva patogen Botryotinia fuckeliana.

Simptomi se javljaju na plodovima, stablu i listu. Vodenaste pege mogu prstenasto obuhvatiti stablo koje se iznad infekcije suši i propada. Najprepoznatljiviji simptom je truljenje tkiva sa sivom prevlakom sporonosnih organa. Prevelika vlažnost i gustina, nedovoljna osvetljenost pogoduju razvoju bolesti, mehanička oštećenja, kao i povrede od insekata, grinja ili drugih bolesti koje omogućavaju prodiranje patogena u biljno tkivo.

Siva trulež na paradajzu

Suzbijanje bolesti po pojavi je veoma teško, jer zbog jakog fermentnog sistema uništavaju biljno tkivo tako da i ako preparati eliminišu parazita na izumrlom tkivu dolazi do ponovnog razvoja bolesti.

U optimalnim uslovima za razvoj bolesti, a to su vlaga na listu 8-10 časova, relativna vlažnost vazduha 93% i temperatura 12-18°C, preventivno treba koristiti preparat PEHAR u količini od 2 l/ha.

Sredstva za ishranu koja sadrže kalcijum - FOLIGAL KALCIJUM ili silicijum - FERTIGAL SILIKA, utiču na čvrstinu ćelijskog zida i povećanje otpornosti na pojavu sive truleži.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!