Povrtarstvo

Suzbijanje biljnih vaši u povrtarskoj proizvodnji

15. maj 2023.

Biljne vaši su ekonomski značajne štetočine gajenih biljaka. Mogu se posmatrati sa dva aspekta - kao štetočine i kao vektori prouzrokovača bolesti. Od ukupno 250 štetnih vrsta na svim gajenim biljkama, u našim krajevima ih ima oko 40. Lisne vaši isisavaju biljne sokove, luče mednu rosu i stvaraju pogodno tle za razvoj čađavica.

U proizvodnji povrća u agroekološkim uslovima Srbije, biljne vaši treba posmatrati uglavnom kao vektore virusa. Obzirom na stepen širenja virusa u toku vegetacije i mogućnosti sprečavanja njihovog prenošenja, biljne vaši su ograničavajući činilac proizvodnje povrtarskih kultura.

Biljne vaši na paprici
Biljne vaši na paprici

Kako bi se efikasno suzbile bilje vaši, Galenika-Fitofarmacija preporučuje preparat Talent.

Talent je insekticid novije generacije u asortimanu Galenike Fitofarmacije, namenjen suzbijanju biljnih vaši u paradajzu, paprici i jabuci. Ubrzo po primeni preparata, insekti prestaju sa ishranom i uginjavaju za 2-5 dana. Ovo je sistemični insekticid koga odlikuje i dugo delovanje - 14-21 dan. Najbolji efekti primene su na početku vegetacije, nakon rasađivanja ili po formiranju stalnih listova ukoliko se radi o direktnoj setvi. Koristi se u dozi 0,1-0,14 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!