Povrtarstvo

Suzbijanje korova u povrtarskim usevima

7. mart 2023.

U povrtarskoj proizvodnji nema velikog izbora herbicida, pa je najbolje uraditi zaštitu od korova na samom početku vegetacije. Preparat Zanat se primenjuje posle sadnje, a pre nicanja krompira u dozi 4-6 l/ha, kao i posle setve/ sadnje i pre nicanja luka u dozi 5 l/ha. Takođe, posle setve i pre nicanja graška u dozi 4-6 l/ha, a pre rasađivanja paradajza, parike i kupusa. Zanat veoma dobro suzbija većinu jednogodišnjih i uskolisnih i širokolisnih korova kao što su štir, pepeljuga, broćika ili prilepača, tarčušak ili hoću-neću, muhari i mnogi drugi korovi. Često je pitanje proizvođača kako dozirati Zanat na manjim površinama?

Odgovor je 125 ml/ 10 litara vode, a rastvorom od 10 litara treba oprskati površinu od 250 m² ili 2,5 ara. Ovakvom primenom dobijemo dozu od 5 l/ha uz utrošak vode 400 l/ha.

Grašak
Grašak
Luk
Luk

Velika dilema proizvođača koji rade povrće iz rasada je: koliko pre rasađivanja primeniti Zanat, da li raditi inkorporaciju ili istretirati površinu pa rasađivati?

Odgovor je sledeći: pravilna primena predstavlja pripremu zemljišta za rasađivanje, a zatim primena Zanata. Nema ograničenja vremenskog perioda za gajene biljke, ali je radna karenca 48 sati, prema tome, preporuka je da se Zanat primeni 4-5 dana pre rasađivanja, a ukoliko se radi ručno rasađivanje koristiti zaštitne rukavice.

Zanat ne primenjivati u proizvodnji na slabo humusnim zemljištima i za proizvodnju mladog luka zbog karence.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Prospekt možete pogledati/ preuzeti u formatu.