Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo

Povrtarstvo

4. juni 2021.

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) je najznačajnija štetočina u usevu krompira jer je redovno prisutna na svim lokalitetima i u brojnosti većoj od praga štetnosti.

31. maj 2021.

Na nekoliko lokaliteta u povrtarskim kulturama smo konstatovali prisustvo bele leptiraste vaš.

28. maj 2021.

U proteklih nekoliko dana sve učestalije se u plastenicima primećuju značajne štetočine kao što su paradajzov moljac, biljne vaši i fitofagne grinje.

5. maj 2021.

Larva je beličasta, apodna, a najveće štete pravi na tkivu centralnog dela mladih biljaka. Jedna larva može da uništi više biljaka.

29. april 2021.

Sivu trulež izaziva patogen Botryotinia fuckeliana. Simptomi se javljaju na plodovima, stablu i listu.

7. april 2021.

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

5. mart 2021.

Za povrtarske biljke koje se rasađuju sam proces rasađivanja predstavlja stresne uslove.

11. februar 2021.

Poleganje rasada je bolest koja uzrokuje najveće štete u proizvodnji rasada povrtarskih kultura, prouzrokovači bolesti su gljivice iz roda Phytium spp.

10. februar 2021.

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način.