Galenika Fitofarmacija | Vinogradarstvo Single

Vinogradarstvo

Zaštita vinove loze u fenofazi šarka i dozrevanja bobica

25. avgust 2021.

Zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi šarka i dozrevanja bobica, dok je berba ranih sorti u toku na mnogim lokalitetima u našoj zemlji.

Vinova loza je u fazi šarka i dozrevanja veoma osetljiva na prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Najavljene padavine u narednim danima mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj ovog prouzrokovača, kao i manifestovanje simptoma truleži tokom berbe, što direktno utiče na kvalitet bobica, a kasnije i kvalitet vina.

Vinova loza
Vinova loza

Kako bi grozdovi bili zdravi i spremni za berbu, a kasnije za preradu i tehnologiju stvaranja kvalitetnih vina, i da bi vinogradari imali uspešnu berbu, neophodno je da se redovno obavljaju zaštitna tretiranja.

Veoma je važno naglasiti da treba voditi računa o karenci primenjenog fungicida, kako u primeni u stonim, tako i u vinskim sortama vinove loze.

Fungicidi na bazi aktivne supstance fludioksonil se sve više primenjuju u svetu u zaštiti vinove loze u ovim fazama upravo iz razloga što ovu aktivnu supstancu odlikuje izuzetno visoka efikasnost u suzbijanju prouzrokovača sive truleži, a pritom karenca je kraća.

Tretiranje u ovoj fenofazi vinove loze se obavlja u zoni grozda po mirnom vremenu i u popodnevnim časovima kako bi bila što efikasnija i uspešnija.

Treba posebno istaći da se u zasadima vinove loze u kojima će krenuti berba ubrzo, ne preporučuju hemijske mere.