GALENIKA-FITOFARMACIJA

Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Biocidi
Ishrana biljaka
Pomoćna sredstva
Regulatori rasta
Biopesticidi

Aktuelna primena

Programi zaštite i ishrane biljaka

13
registrovanih proizvoda u EU
127
registrovanih proizvoda u Srbiji
47
miliona evra prihoda
175
broj zaposlenih