GALENIKA-FITOFARMACIJA

Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Biocidi
Ishrana biljaka
Pomoćna sredstva
Regulatori rasta
Biopesticidi

Aktuelna primena

Programi zaštite i ishrane biljaka

18
registrovanih proizvoda u EU
127
registrovanih proizvoda u Srbiji
46
miliona evra prihoda
180
broj zaposlenih