Povrtarstvo

Suzbijanje tripsa u plastenicima

25. april 2023.

Tripsi su široko rasprostranjene štetočine u povrću, a među njima najznačajnije su duvanov trips (Thrips tabaci) i cvetni trips (Frankliniella occidentalis).

Važno je napomenuti da je cvetni trips vektor virusa bronzavosti paradajza TSWV koji nanosi štete većem broju gajenih biljaka pre svega paradajzu i paprici. Otežavajuća okolnost u suzbijanju cvetnog tripsa je što ženka pri polaganju jaja legalicom zaseče cvetnu ložu, pa jaja budu skrivena od spoljnih uticaja spoljne sredine, pa i od insekticida. Zbog toga je važno da se prilikom tretmana što više pokrije biljna masa. Pored indirektnih šteta koje pravi kao prenosilac virusa, dirktne štete nanosi tako što se hrani polenom i cvetom i smanjuje broj formiranih plodova.

Tripsi
Tripsi na paprici

Kako ne bi došlo do šteta koje prouzrokuju tripsi, Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu preparata:

Furioso
sa primenom u zasadu paradajza u dozi 0,75-1 lit/ha

sa kojim se veoma uspešno suzbijaju mlađi razvojni stadijumi tripsa.

Pored preparata Furioso, u asortimanu Galenika-Fitofarmacije od ove godine je i novi biopesticid Limocide koji se može koristiti za suzbijanje tripsa u dozi 2-4 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!