Voćarstvo

Zaštita zasada breskve i nektarine nakon proređivanja

31. maj 2023.

U zasadima breskve i nektarine u velikom broju voćarskih regiona se privodi kraju ručna proreda plodova.

Nakon obavljene ručne prorede plodova kao pomotehničke operacije koja povoljno utiče na rod i kvalitet ploda, neophodno je zasade zaštiti od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Wilsonomyces carpophilus), pepelnice (Sphaerotheca pannosa), latentnih infekcija mladih plodova koje prouzrokuju gljive iz roda Monilinia, kombinacijom fungicida:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
AKORD u koncentraciji 0,075%

Breskva

U zasadima je u toku je puno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Grapholita molesta). U cilju sprečavanja ubušivanja u plodove i mladare preporučujemo primenu insekticida:

TRITON u koncentraciji 0,25-0,3%

Za bolji porast i čvrstoću plodova stučni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije đubriva:

FOLIGAL FEED CALMAX u koncentraciji 0,3%
+
ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!