Povrtarstvo

Aktuelna zaštita i nega rasada

17. februar 2023.

Posle nicanja rasada, i pored uloženog truda obezbeđivanja mladim biljkama optimalne uslove za razvoj, često dolazi do naglih promena temperatura i vlažnosti vazduha, pa su biljke izložene stresnim uslovima, ali i prouzrokovačima bolesti.

Pored bolesti, često se može uočiti i prisustvo štetnih insekata kao što su biljne vaši. Kada su u pitanju biljne bolesti, i dalje najznačajniji patogen je prouzrokovač poleganja rasada Pythium spp. U uslovima povećane vlažnosti vazduha, potrebno je primeniti fungicid BALB za suzbijanje pomenutog patogena. Za suzbijanje štetnih insekata preparat TALENT ili TONUS, a ukoliko dođe do stresa kod biljaka preporučuje se primena biostimulatora FITOPIN u kombinaciji sa folijarnim đubrivom ACTIVEG GOLD.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pogledajte/ preuzmite prospekt BALB u formatu.

Rasad