Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

12. maj 2021.

Približava se berba plodova u zasadima jagode. Vrlo osetljiva faza u kojoj naši jagodari balansiranom ishranom postižu maksimalne prinose uz odličan kvalitet plodova.

10. maj 2021.

Jabuka se nalazi u fazi precvetavanja. Proces oprašivanja i oplodnje je završen, plodići su zametnuti i sledi intenzivna deoba i uvećanje ćelija. U ovoj fazi, izuzetno je važno da proizvodnim kulturama pružimo sve neophodne mere zaštite i ishrane.

6. maj 2021.

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim periodima i padavinama. Kontinuirano postoje povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista, crvene pegavosti lista šljive, rđe šljive i truleži plodova.

29. april 2021.

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve i nektarine su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista koju prouzrokuje Wilsonomyces carpophillus.

27. april 2021.

Pravilnom smenom preparata i njihovom kombinacijom, postižemo efikasno suzbijanje štetočine i sprečavamo razvoj rezistentnosti insekta na insekticid. Upravo je HARPUN preparat koji ima važnu ulogu u antirezistentnoj strategiji zbog jedinstvenog mehanizma delovanja.

27. april 2021.

Na svetskom nivou poslednjih godina je povećan pritisak štetnih insekata, kao i troškovi njihovog suzbijanja, ali i gubici u prinosima koje uzrokuju.

27. april 2021.

Zasadi kruške u velikom broju lokaliteta u našoj zemlji se nalaze u fenofazama zametanja plodova.

22. april 2021.

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi višnje su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus), kao i pegavosti lista (Blumeriella jaapii).

21. april 2021.

Na određenim lokalitetima je detektovana pojava fitofagnih grinja. Grinje se nalaze na svim nadzemnim delovima biljke, a najčešće na listu jagode.

19. april 2021.

U ovoj fenofazi malinu treba preventivno štititi od bolesti sušenja izdanaka.

19. april 2021.

Biološki proces koji prethodi formiranju ploda, odvija se u vreme cvetanja jabuke. To je proces dvostruke oplodnje, u kome dolazi do formiranja embriona i endosperma, odnosno semena biljke.

19. april 2021.

Padavine najavljene za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se preporučuje izvođenje preventivnih mera zaštite.