Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

15. april 2021.

Zasadi jagode, na najvećem broju lokaliteta, nalaze se u fenofazi pojava zatvorenih cvetnih pupoljaka.

15. april 2021.

U trenutnim fazama razvoja, zasadi šljive su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti (Wilsonomyces carpophilus), kao i prouzrokovača crvene pegavosti lista (Polystigma rubrum).

12. april 2021.

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus).

7. april 2021.

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

5. april 2021.

Zasadi jagode se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta. Porastom biljaka i formiranjem novog lišća povećavaju se potrebe za hranivima.

2. april 2021.

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka.

31. mart 2021.

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do fenofaze "punog cvetanja".

30. mart 2021.

Pred nama je još jedna vegetacija puna temperaturnih oscilacija. Zasadi jagode na terenu za sada deluju odlično.

29. mart 2021.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazama razvoja "mišije uši" do fenofaze belog balona u velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.

17. mart 2021.

Završetkom zimskog mirovanja i sa kretanjem vegetacije u zasadima koštičavih voćaka, naredni tretman koji treba obaviti je suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa).

2. mart 2021.

Jagode polako izlaze iz zimskog mirovanja. Radovi koji se odvijaju u polju su čišćenje starog lišća koje može biti nosioc raznih patogena. Takođe, takvi listovi poseduju nisku fotosintetsku aktivnost, tako da ih svakako treba ukloniti.

1. mart 2021.

Zaštita maline počinje u fenofazi "bubrenje - pucanje pupoljaka", odnosno odmah nakon vezivanja.